fbpx
Programing
Video/Text

สร้าง EA ด้วยตัวเอง

5 หมวด 9 บทเรียน 76 เนื้อหา เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น

เกี่ยวกับคอร์สนี้

ภาษา MQL4 ถูกสร้างมาจากภาษา C++ เพื่อใช้งานเฉพาะด้านในการเขียนโค้ดเพื่อควบคุมการทำงานของแพลทฟอร์ม MT4 ซึ่งใช้ในการเทรด Forex, หุ้น, น้ำมัน, ทองคำ, สินค้าอุปโภคบริโภค, Option หรือแม้กระทั่ง cryptocurrency โดยขึ้นอยู่กับโบรคเกอร์ว่ามีสินค้าอะไรให้เราเทรดได้บ้าง ในคอร์สนี้จะสอนการเขียนโค้ดด้วยภาษา MQL4 ตั้งแต่พื้นฐานจนสามารถเขียน Script, Indicator และ Expert Advisor ขึ้นมาใช้งานเองได้

เนื่องจากภาษา MQL4 ถูกสร้างขึ้นโดยมีพื้นฐานจากภาษา C++ ดังนั้นนอกจากผู้เรียนจะสามารถเขียนโค้ดด้วยภาษา MQL4 ได้แล้ว ยังสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้เขียนโปรแกรมด้วยภาษา C++ ได้อีกด้วย เนื่องจาก syntax ของภาษา MQL4 นั้นเหมือนกันกับภาษา C++

ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมมาก่อนเพราะคอร์สนี้จะสอนตั้งแต่พื้นฐานการติดตั้งโปรแกรม MT4 จนผู้เรียนสามารถเขียนโปรแกรมเพื่อให้ทำงานตามที่ต้องการได้

เริ่มเรียน

เนื้อหาในคอร์สเรียน

สำหรับผู้ที่ซื้อคอร์สแล้ว

ประเภทข้อมูลที่สามมารถใช้งานได้ในภาษา MQL4 5 Lessons

s2Member®
Pen